InnoBlue er en maritim innovations- og erhvervsklynge

InnoBlue
11-06-2019

Samarbejde om grøn innovation på Aarhus havn

Aarhus havn rummer 150 forskellige virksomheder. De inviteres til at deltage i et projekt, der lokalt på Aarhus havn giver virksomhederne mulighed for at arbejde med grøn innovation i et samarbejde eller hver for sig. I øjeblikket afholdes der indledende møder med flere virksomheder, hvor interessen allerede har været stor.
 
Aarhus er – målt på arbejdspladser – en af de største industribyer i Danmark. Derfor har industrien stor betydning, når man taler om udviklingen af Aarhus – og ikke mindst klimaindsatsen i kommunen.
 
"Vi har en lang række spændende og innovative virksomheder på Aarhus havn. Dem vil vi gerne understøtte, så de får en mere klimarigtig produktion. Det er til gavn for Aarhus, men også i høj grad for virksomhedernes bundlinjer. Aarhus er afhængig af, at vi hele tiden udvikler vores lokale arbejdsmarked og gør industrien attraktiv som arbejdsplads. Her rummer den grønne omstilling en lang række muligheder for industrien, som skal udnyttes på den bedste måde," siger Bünyamin Simsek, der er rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.
 
Derfor fokuserer projektet i høj grad på at fremme fleksibelt energiforbrug, cirkulær økonomi og energieffektivisering hos virksomhederne på havnen. Som virksomhed får man tilbudt at få et gratis virksomhedsforløb, hvor mulighederne for at lave tiltag inden for energifleksibilitet, energioptimering og cirkulær økonomi undersøges og afdækkes.
 
Hvis man vil høre mere om projektet, kan man kontakte udviklingskonsulent i Aarhus Kommune, Uffe Vinther Kristensen, uvk@aarhus.dk 

 

Citater fra projektpartnere:

Karsten Lumbye, Aarhus Vand:
"Vi er med for at finde synergier og symbioser med virksomhederne på Aarhus Havn for såvel det kommende Aarhus ReWater og for det nuværende Marselisborg Renseanlæg. For begge er omdrejningspunktet cirkulære værdikæder. Vi kan både modtage og levere kompetencer, viden og ressourcer. Ressourcer er for os teknologi, personer og ”råstoffer”, som allerede i dag omfatter vand i forskellige kvaliteter, energi, fosfor og slam."
 
Anne Zachariassen, teknisk chef, Aarhus Havn:
"Aarhus Havn er en stor virksomhed i byen, og derfor arbejder vi naturligvis på, at havnens aktiviteter skåner miljøet mest muligt. Vi er løbende i gang med bæredygtighedsprojekter, og aktuelt er vi meget fokuseret på de muligheder, som teknologiske landvindinger giver i vores branche. Mange virksomheder på havnen både genererer og forbruger energi i forskellige former, og derfor er det vigtigt for os, at vi kan være med til at løfte grønne projekter på tværs. Det er både sjovere og får en større effekt, når vi er mange, der arbejder i samme retning."
 
Kathrine Brejnrod, Transition:
"Vi hjælper alle de deltagende virksomheder med at danne overblik over relevante ressourcestrømme og identificere symbiose- og effektiviseringsmuligheder i virksomheden. Udover at lave en overordnet screening af virksomhedens ressourcestrømme, har vi fagtekniske eksperter indenfor energiområdet, der kan hjælpe virksomhederne med en mere detaljeret gennemgang af de energimæssige potentialer."
 
Frank Elefsen, Centerchef, Teknologisk Institut:
"Teknologisk Institut ser et stort potentiale i at undersøge mulighederne for fleksibelt energiforbrug og større synergi mellem virksomhederne på Aarhus havn med det formål at reducere havnens samlede CO2 emissioner. Det drejer sig især om identifikation af fleksibilitet i energi- og vandforbrug, udnyttelse af overskudsvarme, integration af vedvarende energiressourcer og energilagringsteknologier samt energieffektiviseringstiltag. Derudover vil vi arbejde på at Aarhus havn bliver udpeget som en af de regulatoriske testzoner, der er beskrevet i Folketingets Energiaftale fra juni 2018."
 
Thomas Thorin, Metabolic:
"Metabolic er begejstret for i dette projekt at skulle udnytte de mange datakilder til at foretage en overordnet kortlægning af havnens energi- og ressourcestrømme samt til at identificere de vigtigste strømme og processser. Det vil gøre os i stand til at udvikle high-impact projekter, der vil omstille havnen og dens virksomheder til cirkulær økonomi."
 

Brug af cookies på InnoBlue.dk

InnoBlue.dk gør brug af cookies. Ved at anvende websitet accepterer du websitets brug af cookies.

Du kan altid slette gemte cookies i din browsers indstillinger. Læs vores cookiepolitik.

Acceptér cookies